Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Konkurs plastyczny

REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

 • Organizator:
  Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju
 •  Adresaci konkursu: dzieci uczęszczające do klas III
 • Cele konkursu:
  • przybliżenie sylwetki patrona szkoły - Marii Konopnickiej,
  • propagowanie czytelnictwa,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • wyzwalanie twórczej ekspresji,
  • kultywowanie tradycji szkoły.
 • Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej.

 • Technika: dowolna, format prac – dowolny.
 • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność.
 • Ilość prac: do 3 prac z danej placówki.
 • Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, tytuł utworu, z którego pochodzi wykonana postać, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).
 •  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
 • Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, a ich nauczyciele prowadzący podziękowania za pomoc w przygotowaniu do konkursu.
 • Termin nadsyłania/składania prac: do końca maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 • Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie do 08.06.2021 r.
 • Prace należy wysłać bądź dostarczyć na adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Niepodległości 34
44-336 Jastrzębie-Zdrój
( z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”)

 

Plik do pobrania:

 

Aktualności

16
Lip2021

Bezpieczne wakacje 2021

Wraz z zakończeniem roku szkolnego na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się d...

13
Lip2021

Szczepienia

06
Lip2021

Dobry start

Dobry Start od ZUS Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rz...

02
Lip2021

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, któ...