Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Harmonogram zwrotu podręczników

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM.MARII KONOPNICKIEJ  W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W ZAKRESIE ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM EPIDEMII COVID-19.

 

Wejście do szkoły przez  drewniane drzwi w najstarszej części szkoły (wejście ewakuacyjne wprost biblioteki szkolnej)

 WYTYCZNE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

 1. Przebywanie przez bibliotekarzy w maseczce i rękawiczkach ochronnych podczas wykonywania

     swych obowiązków.

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników -2 metry dystansu.
 2. Zapewnienie wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 3. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy.
 4. Umieszczenie przy wejściu informacji o maksymalnej liczbie odwiedzających w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 

 REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów: w przypadku powierzchni plastikowych (np. okładek książek) - wirus aktywny 72 godziny; tektura i papier -wirus aktywny do 24 godzin.
 2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła/torby w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
 3. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum.

 

 ORGANIZACJA ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Bibliotekarz powiadamia rodziców i uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego  o zasadach zwrotu książek i podręczników oraz o terminach ich oddawania do biblioteki szkolnej, ustalonych wcześniej przez dyrektora szkoły i nauczyciela bibliotekarza.
 2. Przypomniane zostają uczniom i rodzicom/opiekunom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki-wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 3. W zamian za książki zniszczone lub zagubione rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 4. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów lub rodziców w bibliotece szkolnej wg ustalonego harmonogramu w celu uniknięcia grupowania się osób. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać dwie osoby. Reszta osób oczekuje na korytarzu szkolnym lub podwórku z zachowaniem dystansu społecznego.
 5. Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, pudła, itp.)
 7. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie ich przekazania.

 Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Wypożyczone książki przynoszone są do szkoły- zapakowane w reklamówkach i  opisane w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa i data zwrotu. Opisane książki są odkładane              w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Po upływie kwarantanny nauczyciel dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany.

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 15 IM.MARII KONOPNICKIEJ

W JASTRZĘBIU-ZDROJU W ZAKRESIE ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM EPIDEMII COVID-19.

 

Wejście do szkoły przez  drewniane drzwi w najstarszej części szkoły (wejście ewakuacyjne na wprost biblioteki szkolnej),

 

 1. Przed wejściem do szkoły załóż maseczkę i rękawiczki ochronne lub zdezynfekuj ręce płynem.
 2. Do biblioteki wchodzą jednocześnie tylko 2 osoby.
 3. W czasie oddawania książek i podręczników obowiązują ściśle określone procedury.
 4. Po załatwieniu wszelkich formalności uczeń lub rodzic niezwłocznie opuszcza teren szkoły-z zachowaniem dystansu społecznego.

 

W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI WPŁAT, PROSIMY RÓWNIEŻ  O PRZYNIESIENIE DO SZKOŁY KSIĄŻECZKI SKO I ZOSTAWIENIE JEJ PRZY ZWROCIE PODRĘCZNIKÓW.

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

dzień

godzina

klasa

Poniedziałek

22.06

8.30-9.00

Klasa 7a

9.00-9.30

Klasa 7b

9.30-10.00

Klasa 8a

10.00-10.30

Klasa 8b

Wtorek

23.06

8.30-9.00

Klasa 4a

9.00-9.30

Klasa 5a,

9.30-10.00

Klasa 5b

10.00-10.30

Klasa 5c

10.30-11.00

Klasa 6a

11.00-11.30

Klasa 6b

11.30-12.00

Klasa 6c

 

 

 

Środa

24.06

8.30-9.00

Klasa 1a

9.00-9.30

Klasa 1b

9.30-10.00

Klasa 2a

10.00-10.30

Klasa 2b

10.30-11.00

Klasa 3a

11.00-11.30

Klasa 3b

11.30-12.00

Osoby, które z ważnej przyczyny nie mogły oddać podręczników i książek w wyznaczonym terminie

 

 

W szczególnej sytuacji prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny Librus z nauczycielem bibliotekarzem.

Aktualności

29
Cze2020

Bezpieczne wakacje

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i spo...