Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

(kółek zainteresowań, wyrównawczych, rozwijających itp.)

Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka francuskiego piątek 13.25 Anna Leszko
Klub Młodego Odkrywcy kl. 6 wtorek 12.30 Beata Malcharek
Klub Młodego Odkrywcy kl. 4 czwartek 13.25 Beata Malcharek
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego poniedziałek 15.05 Marta Krupka
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego dla gimnazjum - klasa 3c piątek 7.55 Gabriela Buduj
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego dla gimnazjum - klasa 3b środa 7.55 Gabriela Buduj
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

poniedziałek (na zmianę z zajęciami z

j.polskiego przychodzi raz 8a

a raz 8b co drugi tydzień)

7.55 Gabriela Buduj
Konsultacje ‘Pogotowie z angielskiego’ dla klas 4, 8 i 3 gim czwartek 7.05-7.45 Gabriela Buduj
Mali Badacze środa (co dwa tygodnie) 12.30-13.15 Joanna Kajda
Zabawy Ortograficzne środa (co dwa tygodnie) 12.30-13.15 Joanna Kajda
Łamigłówki matematyczne piątek 11.30-12.15 Joanna Kajda
Pogotowie matematyczne dla klasy 4c wtorek 13.25-14.10 Katarzyna Tąta
Pogotowie matematyczne dla klasy 5a i 5c środa 12.30-13.15 Katarzyna Tąta
Pogotowie matematyczne dla klasy 5b środa 13.25- 14.10 Katarzyna Tąta
Konsultacje z matematyki dla klasy 8a środa 14.15- 15.00 Katarzyna Tąta
Kółko matematyczne Główka pracuje” 5b piątek 8.45 - 9.30 Katarzyna Tąta
Kółko matematyczne Główka pracuje” 5ac piątek 13.25- 14.10 Katarzyna Tąta
Powtórki z matematyki zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty piątek 7.55-8.40 Katarzyna Tąta
Zajęcia polonistyczne z elementami historii kl. 5-6 środa 7.05 -7.50 Anna Bogacz-Buchta

 

Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty wtorek 7.55-8.40 Małgorzata Urbańczyk
kółko matematyczne kl.6-8 wtorek 7.05-7.40 Małgorzata Urbańczyk
kółko biblijne piątek 7.55- 8.40 Renata Janecka
kółko misyjne środa 13.25- 14.10 Renata Janecka
PCK i Caritas raz w miesiącu - wtorek 12.30 - 13.15 Renata Janecka
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

czwartek

(co drugi tydzień)

7.55-8.40 Monika Filasek
Kółko z języka polskiego

czwartek

piątek

12.30-13.15

13.25-14.10

Monika Filasek
Gry i zabawy dydaktyczne wtorek 11.30 -12.15 Gabriela Barchańska
Kółko matematyczne czwartek 9.40 - 10.25 Gabriela Barchańska
Zespół wyrównawczy czwartek 8.45 - 9.30 Gabriela Barchańska
Klub Młodego Europejczyka (kl.II-III)

poniedziałek

(co drugi tydz.)

12.30-13.15 Iwona Czerwińska
Kółko z języka angielskiego (kl.II-III)

poniedziałek

(co drugi tydz.)

12.30-13.15 Iwona Czerwińska
“Pogotowie z języka angielskiego”dla klas 5,6 i 7. środa 7.05-7.50 Iwona Czerwińska
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego poniedziałek 7.55-8.40 Agata Żmudzińska
Zajęcia Ogólnorozwojowe WRU” wtorek 12.30-13.15 Agata Żmudzińska
Koło polonistyczne dla kl. IV środa 12.30-13.15 Agata Żmudzińska
Dyskusyjny Klub Edukacyjny Ja czytam” środa (raz w miesiącu) 14.15 -16.30 Agata Żmudzińska
Zajęcia przygotowujące z przedmiotów przyrodniczych wtorek 7.55-8.40 Agnieszka Potoczek Lucyna Jagielska
Zajęcia wyrównawcze z matematyki środa 12.30- 13.15 Urszula Niemczyk

 

Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący
konsultacje z biologii i chemii dla klas 7b, 8a i b i 3 gimnazjum środa 14.15- 15.00 Agnieszka Potoczek
kółko biologiczno- chemiczne (przygotowanie do konkursów) środa 14.15- 15.00 Agnieszka Potoczek 
kółko wyrównawcze z geografii dla klas 5 (a, b, c) wtorek 7.55 - 8.40 Izabela Siwek
kółko wyrównawcze z geografii klasa 7 (a, b) i 8 (a, b) poniedziałek 15.05 - 15.50 Izabela Siwek
SKS

poniedziałek

wtorek

14.15-15.00

15.00-16.00

Dorota Herman
Pogotowie z języka angielskiego”dla klas 5,6, 7, 8 i 3 poniedziałek 7.00-7.45 Agnieszka Batoryna
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty poniedziałek (co drugi tydzień - 8a) 7.55- 8.35 Agnieszka Batoryna
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - klasa 3a wtorek 8.45- 9.30 Agnieszka Batoryna
Koło języka angielskiego - łamigłówki po angielsku poniedziałek (co drugi tydzień -na przemian z 8a) 7.55- 8.35 Agnieszka Batoryna
Zajęcia wyrównawcze wtorek 10.30-11.15 Elżbieta Kałuzińska
Gry i zabawy ogólnorozwo- jowe czwartek 10.30-11.15 Elżbieta Kałuzińska
Zajęcia przygotowujące kl.III do egzaminu poniedziałek 7.55 -8.40 Bogusława Gąbka
Kółko z historii środa 14.15- 15 Bogusława Gąbka
Konsultacje z historii piątek 7.55-15 Bogusława Gąbka
Zajęcia ogólnorozwojowe(wyrównawcze ,poszerzające wiedzę) poniedziałek 14.15 -15.00 Joanna Chyłek
“Mistrzowie Kodowania” wtorek 14.15-15.00 Barbara Goik
Zajęcia dodatkowe z informatyki wtorek 15.00-15.45 Barbara Goik

 

Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący
Gry i zabawy kl.2a piątek 7.55-8.45 Mirosława Walla
Zespół wyrównawczy kl.2a środa 8.45-9.30 Mirosława Walla
Kółko ortograficzne kl.6b, kl.7b piątek 7.10-7.50 Barbara Zawada
Kółko gitarowe czwartek 14.15-15 Mariusz Stencel
Piłka nożna środa 15.10- 15.55 Mariusz Stencel
Piłka ręczna

środa 

czwartek

14.10-15.10

15.00-16.00

Mariusz Stencel
Zespół wokalno-instrumentalny w zależności od potrzeb  

Barbara Cichecka

Mariusz Stencel

Zajęcia przygotowujące kl.III do egzaminu wtorek 7.55-8.40 Lucyna Jagielska
Konsultacje z geografii czwartek 14.15- 15.00 Lucyna Jagielska
Chór szkolny

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek co drugi tydzień.

7,30-7,55 Renata Holewik
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas 3a, 3b, 3c czwartek 7.55-8.40 Katarzyna Musioł
Zajęcia wyrównawcze dla klasy 4a i 4b piątek 12.30-13.15 Katarzyna Musioł
Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3a poniedziałek 7.55-8.40 Katarzyna Musioł
Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3b i 3c poniedziałek 8.45-9.30 Katarzyna Musioł
Zajęcia przygotowujące do olimpiady matematycznej kl. 3a, 3b, 3c (5 osób) środa (od września do listopada) 7.55-8.40 Katarzyna Musioł
Kółko matematyczne dla klasy 4a i 4b poniedziałek (od września do listopada) 13.25-14.10 Katarzyna Musioł