Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga należy:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności w opanowywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
 • Podejmowanie działań na rzecz zorganizowania pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych w szerokim tego słowa znaczeniu.


Pedagog szkolny współpracuje z :

 • Ośrodkiem Opieki Społecznej
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Sądem Rodzinnym
 • Policją
 • Punktem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie
 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 • Strażą Miejską
 • Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę
 • pedagogami placówek w mieście i poza nim
 • Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego  - Alina Galisz

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
         

 Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Poniedziałek 940-1025 kl. 5 c

 

Konsultacje dla rodziców:                lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego  -  mgr Gabriela Dąbrowa

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
         

 

Doradztwo zawodowe:

 

Konsultacje dla rodziców:

 

Aktualności

19
Paź2021

Posiłek w szkole i w domu

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOL...

03
Wrz2021

Zebranie rodziców

Zapraszamy Rodziców na Zebrania z wychowawcami Wtorek 7 września godz. 1700 Kl. 1 b –...

01
Wrz2021

Szczepienia uczniów

Szanowni Państwo,przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Mi...

27
Sie2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Ze względów bezpieczeństwa spotkania klas II-VIII z wychowawcami odbędą się w salach l...