Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga należy:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności w opanowywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
 • Podejmowanie działań na rzecz zorganizowania pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych w szerokim tego słowa znaczeniu.


Pedagog szkolny współpracuje z :

 • Ośrodkiem Opieki Społecznej
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Sądem Rodzinnym
 • Policją
 • Punktem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie
 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 • Strażą Miejską
 • Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę
 • pedagogami placówek w mieście i poza nim
 • Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego  - Alina Galisz

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek

 755-935

1030-1230

755-1325 755-1230 755-1025 755-1130

 Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Poniedziałek 940-1025 kl. 5 c
 • Poniedziałek 1325-1410 kl. 5 a
 • Poniedziałek 1415-1500
 • Środa 1230-1310 kl. 5 b

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek od 1030-1215 lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego  -  mgr Gabriela Dąbrowa

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek

 755-840

1030-1115

1215 - 1315

 

 945-1215

845-1215

1415-1500

 

900-1400

 

 

1030-1145

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie i doradztwo zawodowe:

 • Poniedziałek 8.45 – 9.30 kl. 8 b
 • Środa 13.25 – 14.10 kl. 7 b,
 • Czwartek 14.15 – 15.00 kl. 8 a

 

Konsultacje dla rodziców:

 

Aktualności

16
Lip2021

Bezpieczne wakacje 2021

Wraz z zakończeniem roku szkolnego na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się d...

13
Lip2021

Szczepienia

06
Lip2021

Dobry start

Dobry Start od ZUS Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rz...

02
Lip2021

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, któ...