Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt PO WER "Równe szanse - ciągły rozwój"

„Równe szanse – ciągły rozwój”

projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER SE.

Plik do pobrania:

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2020. W czasie realizacji projektu nauczyciele w dwuosobowych zespołach uczestniczą w siedmiu szkoleniach zagranicznych dotyczących zagadnień metodycznych i wychowawczych.

Pierwszy wyjazd odbył się w marcu 2019 roku. Brały w nim udział dwie nauczycielki : nauczania początkowego oraz informatyki. Szkolenie nosiło tytuł: „Zastosowanie robotyki w szkole podstawowej”. Oto szczegóły ich działań.

W dniach 25-29.03.2019 r. p. Joanna Kajda i p. Barbara Goik - uczestniczki projektu PO WER brały udział w kursie „Robotyka w edukacji”, który odbył się na Malcie. Projekt, w którym uczestniczy nasza szkoła finansowany jest ze środków UE. Pięciodniowe szkolenie obejmowało teoretyczną i praktyczną obsługę robotów Dash i Dot i zakończone zostało egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu.

Po powrocie z Malty, panie nawiązały kontakt z firmą w Poznaniu, która wypożyczyła roboty do celów testowych.

W dniach od 13-22.05.2019 r. na świetlicy szkolnej oraz podczas lekcji odbyły się warsztaty, na których uczniowie mieli okazję poznać Dasha i Dota. W czasie zajęć uczyli się sterowania robotem, wykorzystując aplikację "Go". Pracując z Dashem dzieci utrwalały kolejność dni tygodnia w języku polskim i angielskim, segregowały śmieci, przejeżdżały wyznaczone trasy, w czasie których wykonywały ustalone wcześniej zadania. Na świetlicy dzieci budowały domki i garaże dla robotów, a także bawiły się z nimi według własnych pomysłów.

22 maja również Rada Pedagogiczna naszej szkoły miała okazję zapoznać się z Dashem i Dotem, uczestnicząc w szkoleniu, które prowadziły p. Joanna Kajda i p. Barbara Goik. Uczestniczki tego wyjazdu prowadzą zajęcia z robotyki dla uczniów naszej szkoły z polskimi robotami, które szkoła posiada PHOTON oraz OZOBOT.

 

 

11 czerwca w klasie 3a odbył się Dzień Rodziny. Najpierw rodzice uczestniczyli w zajęciach otwartych pt. "Uczymy Rodziców Programować". W trakcie zajęć rodzice poznali tajniki programowania robotów OZOBOT i PHOTON, układali kubeczki na macie do kodowania według podanego wzoru, grali w grę "Złapmy lwa" oraz próbowali poruszać się na planszy zgodnie z kodem słownym lub obrazkowym. Uczniowie klasy trzeciej doskonale radzili sobie ze szkoleniem rodziców, a zajęcia odbywały się w serdecznej i wesołej atmosferze. Kolejnym punktem spotkania był Koncert Życzeń przygotowany przez dzieci dla rodziców. Na koniec pani wicedyrektor Urszula Niemczyk wręczyła uczniom dyplomy za udział w II edycji ogólnopolskiego programu "Uczymy Dzieci Programować".


Joanna Kajda

 

 

Kolejne szkolenie odbyło się w dniach 30 czerwca- 6 lipca 2019 w Grecji. Brały w nim udział pedagog Alina Galisz oraz nauczycielka angielskiego Gabriela Buduj. Siedmiodniowe szkolenie dotyczyło nauczania i funkcjonowania w społeczności szkolnej uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz zaburzeniami takimi jak zaburzenia zachowania, zespół Aspergera, ADHD. Specjaliści psychologii dziecięcej z Grecji przekazywali swoją wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami a nauczyciele z różnych państw europejskich pokazywali sprawdzające się u nich dobre praktyki. Podawano wady i zalety włączenia takich uczniów do nauczania ogólnego. Nauczycielki miały również okazję uczestniczyć w lekcji w terenie – „Życie w Sarożytnej Messynie”, jako przykładu uczenia się poza klasą szkolną, które sprawdza się w nauczaniu specjalnym.
Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami oraz wskazówkami i dobrymi praktykami zostaną przekazane na warsztatach metodycznych, które odbędą się niebawem. Będą one nam służyć w dalszych latach. Wzrosną również kompetencje całej kadry w tym trudnym obszarze jakim jest praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Gabriela Buduj

 

 

Następne szkolenie „Motywacja +” odbyło się w dniach 30 września - 5 października 2019 w Hiszpanii. Brały w nim udział: nauczyciel języka polskiego Agata Żmudzińska oraz nauczyciel fizyki Anna Syrek. Pięciodniowe szkolenie dotyczyło szeroko pojętej motywacji dotyczącej zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
W tych warsztatach motywacji zarysowane zostały ramy relacji z uczniami. W tych ramach to uczniowie wybierają wartości, na których będzie oparta dynamika grupy w ciągu nauki, a następnie decyduje zaangażowanie każdej osoby z innymi ludźmi i atmosfera.
Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i skupienia energii grupy, ramy relacji w klasie stają się niezbędne, aby uniknąć odtwarzania bardzo delikatnych modeli przemocy w klasie. Przywołana została potrzeba opieki za piramidą Maslowa, bezpieczeństwem i uczuciem pochodzenia, jako fundamenty, na których należy budować motywację.
I dwa inne główne pomysły to: skuteczność stosowania technik wizualizacji dla uczniów, aby połączyć się z ich motywacją, bez konieczności posiadania informacji o ich konkretnych zainteresowaniach. I rozumienie systemu edukacji jako gimnastyki psychicznej, gdzie przedmioty są środkiem rozwoju umiejętności intelektualnych, emocjonalnych i społecznych niezbędnych do bycia wolnym, aktywnym i krytycznym.

Nauczycielki opracowały i udostępniły materiały oraz wiadomości nabyte podczas kursu.

Agata Żmudzińska, Anna Syrek

 

Kolejne szkolenie odbyło się w Portugalii w mieście Leiria w dniach 21-27 lipca 2019 r. W szkoleniu brały udział dyrektor szkoły Lucyna Jagielska ucząca geografii oraz nauczyciel języka angielskiego Iwona Czerwińska. Tematem szkolenia była: „Szkoła i rodzina: konstruktywna relacja, która przyczynia się do zapobiegania porzuceniu szkoły”. Prowadzący przekazywali informacje na temat sposobów współpracy nauczycieli z rodzicami, by motywować uczniów do dalszej edukacji. W trakcie siedmiodniowego szkolenia nauczyciele z różnych państw europejskich dzielili się własnymi, wypracowanymi sposobami, które w ich szkołach przynoszą pozytywne efekty.

Materiały wypracowane na szkoleniu zostały przekazane nauczycielom podczas szkolenia Rady Pedagogicznej, będą do wykorzystania w kolejnych latach. Zostały również zgromadzone materiały do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami w postaci ankiet, scenariuszy spotkań.


Lucyna Jagielska

 

 

W dniach 6-12 sierpnia 2021 roku w chorwackim mieście Pula odbyło się ostatnie już szkolenie z projektu PO WER pod tytułem “Drama w edukacji”. W szkoleniu tym brały udział dwie nauczycielki naszej szkoły: Gabriela Buduj - nauczycielka języka angielskiego oraz Joanna Kajda - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie siedmiodniowego szkolenia w wielonarodowych grupach nauczycielki poznały przydatne do pracy na lekcji techniki dramy, począwszy od prostych ćwiczeń wprowadzających, poprzez tworzenie fragmentów przedstawień z użyciem opowiadań i baśni. Praca z użyciem techniki “Process Drama” umożliwia prowadzenie lekcji przedmiotowej i wychowawczej w ciekawy sposób, integrację zespołu klasowego oraz analizę problemów pojawiających się w życiu uczniów jak i zawartych w baśniach i opowiadaniach.
W bieżącym roku szkolnym zostaną przeprowadzone warsztaty dla kadry pedagogicznej naszej szkoły oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów z użyciem dramy.

Gabriela Buduj
Joanna Kajda

 

Aktualności

19
Paź2021

Posiłek w szkole i w domu

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOL...

03
Wrz2021

Zebranie rodziców

Zapraszamy Rodziców na Zebrania z wychowawcami Wtorek 7 września godz. 1700 Kl. 1 b –...

01
Wrz2021

Szczepienia uczniów

Szanowni Państwo,przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Mi...

27
Sie2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Ze względów bezpieczeństwa spotkania klas II-VIII z wychowawcami odbędą się w salach l...