Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Realizacja Projektu Unijnego w naszej szkole

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

poddziałanie: 11.1.4.
Poprawa efektywności kształcenia
w Szkole Podstawowej nr 15
im. Marii Konopnickiej
w Jastrzębiu-Zdroju

 

Wartość projektu: 239 000 zł

Finansowanie: Unia Europejska, Urząd Miasta Jastrzębie- Zdrój
Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyposażenie pracowni
 •  zajęcia dla uczniów

 

Czas trwania projektu:


1 lipiec 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Założenia projektu:

 • Dodatkowe zajęcia dla 121 uczniów naszej szkoły, w tym 58 DZ, 63 CH
 • Doposażenie szkoły w pomoce naukowe:

wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, geograficznej,
matematycznej, przyrodniczej, biologicznej, informatycznej,
gabinetu pedagoga, Iogopedycznego i do zajęć ogólnorozwojowych

 • Wsparcie nauczycieli

Rodzaje zajęć:

 

 • Zajęcia ogólnorozwojowe-  4 grupy (dwie w klasach 1-3, dwie w klasach 4-6 p. Gabriela Barchańska, p. Elżbieta Kaluzińska, p. Agata Żmudzińska
 • Doradztwo zawodowe - 1 grupa- p. Gabriela Dąbrowa
 • Mali badacze- 1 grupa - p. Joanna Kajda
 • Angielski Klub Dyskusyjny - 2 grupy- p. Gabriela Buduj
 • Niemiecki Klub Dyskusyjny - 2 grupy- p. Alicja Kuczok, p. Judyta Górny
 • Francuski Klub Dyskusyjny - 2 grupy- p. Anna Leszko
 • Kółko Europejskie - 2 grupy- p. Iwona Czerwińska
 • Laboratorium Informatyczne - p. B. Goik, p. Renata Holewik
 • Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze  - 2 grupy- p. Urszula Niemczyk
 • Terapia logopedyczna - 2 grupy - p. Maria Lebioda
 • Terapia pedagogiczna - 2 grupy - p. Gabriela Dąbrowa
 • Matematyka metodą eksperymentu - 2 grupy - p. Katarzyna Tąta, p. Katarzyna Musioł
 • Przyroda metodą eksperymentu - 3 grupy - p. Beata Malcharek
 • Biologia metodą eksperymentu -Z grupy- p. Beata Malcharek, p. Agnieszka Potoczek
 • Chemia metodą eksperymentu - 2 grupy - p. Agnieszka Potoczek
 • Geografia metodą eksperymentu - 2 grupy - p. Lucyna Jagielska
 • Fizyka metodą eksperymentu - 2 grupy - p. Anna Syrek

 

 Informacje ogólne:

 

 • Do 13 .09.2019r. trwa rekrutacja uczestników projektu.
 • Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, rozmów z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogami szkolnymi i z rodzicami oraz orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zgłoszeń uczniów zostaną wyłonieni uczestnicy projektu. W razie niewystarczającej liczby miejsc stworzona będzie Iista rezerwowa.
 • Po zakwalifikowaniu się do projektu uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach; 30% nieobecności uniemożliwia uczestnikowi projektu udział w zajęciach. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest dopilnować, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach. 
 • W najbliższym czasie uczniowie otrzymają dokumenty potrzebne do uczestnictwa w projekcie.
 • Może zaistnieć sytuacja, że zajęcia odbywać będą się w niektóre soboty.

 

„Czas przeznaczony na naukę nigdy nie jest czasem straconym"

Dziękuję za uwagę!

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019 – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

 

Załączniki do pobrania: