Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 15

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu Zdroju. Serwis ten został przygotowany z myślą o uczniach i ich rodzicach,  nauczycielach oraz przyjaciołach naszej szkoły.

W ramach programu nauczania prowadzimy:

 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej
 • zajęcia w pracowni informatycznej w klasach I-VI wyposażonej z funduszy EFS
 • wyrównywanie szans edukacyjnych na zespołach wyrównawczych i zajęciach pozalekcyjnych

Zapewniamy:

 • szkołę bezpieczną wolną od narkotyków i przemocy
 • przyjazną dziecku atmosferę
 • codzienną opiekę w świetlicy szkolnej i środowiskowej
 • naukę w bogato wyposażonych pracowniach
 • opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki
 • możliwość uzyskania karty rowerowej

Proponujemy:

 • dodatkowe zajęcia w ramach kół zainteresowań: plastyczne, teatralne, muzyczne, szachowe, SKS (piłka nożna, piłka siatkowa, "sobota na basenie"), kółko gitarowe, kółko misyjne, kółko biblijne, kółko czytelnicze,
 • udział w SKO, PCK i SKKT,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • udział uczniom klas I-III w programie "Owoce w szkole"
 • udział uczniom naszej szkoły w akcji "Szklanka mleka"
 • synchronizacja lekcji z zajęciami w Państwowej Szkole Muzycznej,
 • audycje umuzykalniające,
 • koła przedmiotowe rozwijajace zainteresowania uczniów i przygotowujące ich do konkursów.

Organizujemy:

 • szkolne konkursy: recytatorskie, biblijne, plastyczne, ortograficzne, przedmiotowe, sportowe, matematyczne
 • konkurs profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy,
 • turniej "Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego",
 • Turniej szóstoklasistów,
 • imprezy kulturalne: zabawy szkolne, przedstawienia, akademie,dyskoteki
 • wyjścia do teatru i kina,
 • wystawy prac plastycznych na terenie szkoły
 • wycieczki edukacyjne: szlakiem zabytków "Ziemi Jastrzębskiej", "Muzeum Chleba" w Radzionkowie, lekcje w "Jastrzębskiej Izbie Regionalnej"  i Centrum Regionalnym w Osinach,
 • akcje społeczne i charytatywne : "Góra grosza", "Wyprawka dla Żaczka",itp.

Szkoła posiada:

 • świetlicę szkolną i środowiskową
 • stołówkę
 • sklepik
 • 2 biblioteki
 • 2 czytelnie multimedialne wyposażone z EFS
 • salę "na deszcz" wyposażoną w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"
 • salę gimnastyczną, boisko sportowe oraz możliwość zorganizowania zajęć na basenie
 • prowadzimy praktyki dla studentów UŚ oraz lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców.

 

Aktualności

15
Sty2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspóln...

22
Gru2020

Życzenia

Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły życzymy...

22
Gru2020

Relacja z akcji Szlachetna Paczka

Otrzymaliśmy właśnie relację wolontariuszy z przekazania naszej Szlachetnej Paczki. My...

22
Gru2020

Akcja Szlachetna paczka

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji Szlachetna Paczka. Mimo pandemii, wie...