Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Misja i wizja szkoły

Szkoła Podstawowa już od wielu lat pielęgnuje tradycje regionalne starając się wprowadzić uczniów w życie kulturalne wspólnoty lokalnej. Wdrażamy również programy autorskie rozszerzonej edukacji regionalnej opracowane przez nauczycieli naszej szkoły.
Staramy się na obu etapach nauczania przekazywać uczniom wiedzę o najbliższej okolicy, miejscach pamięci narodowej, dajemy możliwości poznania sylwetek osób zasłużonych dla środowiska. Pielęgnujemy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia organizujemy klasowe wigilijki i jasełka oraz poznajemy obrzędy związane z powitaniem wiosny, weselem na Śląsku, szkubaczkami.
Uczniowie z pomocą rodziców przygotowują tradycyjne śląskie potrawy, którymi częstują się w klasie. Uczymy ich gwary, pieśni śląskich, tańców i ludowych podań. Swoje umiejętności uczniowie prezentują podczas uroczystości szkolnych, lokalnych, regionalnych uczestnicząc w Festiwalach Ojczyzn Lokalnych w Pszczynie, Konkursach Pieśni Śląskiej w Żorach, Zabrzu. W miejskich konkursach wiedzy o Regionie w tym zakresie uczniowie trzykrotnie zdobyli mistrzostwo.

Jesteśmy szkołą:
- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
- prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia,
- zachęcającą do podejmowania ciągłego uczenia się,

przygotowującą młodych ludzi do:
- dbałości o swoje zdrowie;
- korzystania ze źródeł informacji;
- wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań;
- poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;
- umiejętnego korzystania z dóbr kultury;
- życia w zjednoczonej Europie poprzez naukę języków obcych.

Zapewniamy naszym uczniom wszechstronny, radosny, zdrowy i bezpieczny rozwój.

Uczymy kochać nasze środowisko przyrodnicze, naszą kulturę i tradycję.

Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Pragniemy aby umiał znaleźć się w nowej rzeczywistości ucząc go języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem,

Aktualności

15
Sty2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspóln...

22
Gru2020

Życzenia

Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły życzymy...

22
Gru2020

Relacja z akcji Szlachetna Paczka

Otrzymaliśmy właśnie relację wolontariuszy z przekazania naszej Szlachetnej Paczki. My...

22
Gru2020

Akcja Szlachetna paczka

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji Szlachetna Paczka. Mimo pandemii, wie...