Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że biblioteka w naszej szkole realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono ponad 930 nowych pozycji. Propozycje podali nauczyciele, rodzice i uczniowie. Większość marzeń zostało zrealizowanych. Zakupiono nowości wydawnicze. Niektóre książki można już wypożyczyć, inne sukcesywnie będą wprowadzane do księgozbioru.

Zachęcamy do czytania!


Osoby odpowiedzialne za realizację programu: Urszula Niemczyk, Anna Leszko, Renata Janecka

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 15 w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w 2019 roku.

 

 

W ramach Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa dotyczącego  wspierania w latach  2016-2020 organów  prowadzących  szkoły oraz  biblioteki  pedagogiczne w zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów przez  promocję   i wspieranie  czytelnictwa dzieci i młodzieży,  w tym zakup  nowości  wydawniczych  biblioteka naszej  szkoły  otrzymała w  roku  2019 środki  finansowe  na zakup  książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 962 książki o wartości 14 999,88, z czego 50% zakupionych książek stanowią lektury szkolne, 12%  to lektury w wersji audiobooków, pozostałe książki to nowości wydawnicze i bestsellery.

W maju 2019 r. zorganizowano głosowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na podanie  propozycji  książek, które warto zakupić do biblioteki. W oparciu o podane propozycje dokonano wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówka były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzono konsultacje z pracownikami  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, a także zainteresowań czytelniczych. Pozyskano listę książek najczęściej wypożyczanych przez dzieci i młodzież. Przeanalizowano Złotą Listę Książek opublikowaną przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom, a także listy rankingowe dostępne w Internecie książek zakupionych przez inne szkoły w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Sporządzona lista woluminów do zakupu uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Największym zainteresowaniem  wśród uczniów cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Są wśród nich serie wydawnicze: „Zaopiekuj się mną”, „Nela podróżniczka”, „Magiczne drzewo”, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, „Wiedźmin”, „Zwiadowcy”. Wśród chłopców dużym zainteresowaniem cieszy się seria wydawnicza „Najfutbolniejsi, Sportowcy wszech czasów”, a także “Dziennik Cwaniaczka”. Z myślą o dzieciach słabowidzących w ramach programu zakupiono książki pisane dużą czcionką z przewagą ilustracji oraz książki poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym. Dla dorosłych zakupiono książki   "Pokaż mi mój mały świat"- historyjki  dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem i niedosłuchem, "Z dzieckiem w świat wartości",  "Magiczny świat baśni i bajek"- metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju, "Kompleksy porady i niepełnosprawność żyrafki"- wzruszająca lekcja o przyjaźni i tolerancji, "1001 porad dla Rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera" .

Po otrzymaniu wsparcia w ramach programu szkoła została zobligowana do przeprowadzenia działań promujących czytelnictwo. Cała społeczność szkolna zaangażowała się w realizację projektów. Zaplanowano szereg różnorodnych działań. Na stronie internetowej została zamieszczona informacja o realizacji programu, zakupie nowości wydawniczych  oraz zdjęcia zakupionych książek. Uczniowie zaczęli częściej odwiedzać bibliotekę i korzystać z nowych zbiorów. Organizacja pracy biblioteki jest dostosowana do potrzeb uczniów, którzy mają możliwość wypożyczania książek na ferie zimowe i wakacje letnie. W szkole pojawiły się gazetki promujące przeczytane  książki. We wrześniu na ogólnym zebraniu Rodziców przedstawiono informację o realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz zapoznano z prezentacją multimedialną „Dlaczego warto czytać książki”.

W czasie realizacji programu zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Cała społeczność szkolna o tej samej porze zebrała się na sali gimnastycznej i wspólnie czytali książki. „Pochwal się co czytasz”- uczniowie wykonywali  plakaty promujące przeczytane książki. Plakaty zawieszane były na gazetce na korytarzu szkolnym. Prace pisemne o przeczytanych książkach promowane były na gazetkach w klasach. W szkole zorganizowano „Dzień Pluszowego Misia”- dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione pluszaki, opowiadały o nich, wykonywały prace plastyczne. W klasach I-III dzieci wysłuchały fragmentów książek o Misiu Paddingtonie. Każda klasa wykonała pamiątkowe zdjęcie z misiem. Zdjęcia zamieszczone zostały na szkolny komunikatorze. Została wykonana gazetka „Złote myśli misia”- promująca wartości moralne.

W listopadzie 2019 r. uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. W czasie uroczystości „Pasowania na czytelnika” zobaczyły przedstawienie o Marii Konopnickiej - patronce swojej szkoły i w obecności Dyrekcji Szkoły złożyły Ślubowanie. Przedstawienie przygotowali uczniowie z klasy VI b. Dzieci otrzymały pamiątkowe książeczki promujące codzienne czytanie oraz odznakę „Przyjaciel książki”.

Dużą popularnością cieszył się wśród uczniów klas I-III projekt „Czytanie z Gangiem  Słodziaków”. Celem projektu było wdrożenie uczniów do codziennego głośnego czytania książek. Uczniowie otrzymali Karty do wpisu potwierdzającego czytanie w domu oraz zasady projektu. Za 5 kółek na karcie potwierdzonych podpisem rodzica dzieci wybierały dla siebie  naklejkę ze Słodziakiem; za zapełnienie całej karty-15 podpisów- uczeń otrzymał zakładkę do książki. Projekt jest realizowany we współpracy z rodzicami.

 

W czasie zajęć w czytelni prowadzono rozmowy, dyskusje, wymianę zdań i poglądów na temat przeczytanych nowości wydawniczych.

Szkolny Klub Teatralny przygotował przedstawienie lektury „Pinokio”. Uczniowie wraz z nauczycielami języka polskiego p. Agatą Żmudzińską i p.Anną Bogacz- Buchta na podstawie lektury napisali scenariusz przedstawienia, opracowali scenografię, charakteryzację,  z pomocą rodziców przygotowali kostiumy. Nauczyciel muzyki p.Renata Holewik zadbała o oprawę muzyczną spektaklu. Cała społeczność szkolna oglądała to piękne widowisko. Zostanie ono również pokazane w lutym na spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W celu promocji wśród  uczniów adaptacji książek zrealizowano następujące wyjazdy:

Ø  01.10.2019 r.- klasy 1-3 obejrzały przedstawienie „Alladyn- Baśń tysiąca i jednej nocy

Ø  01.10.2019 r.- klasy 6a,6b,6c- -obejrzały spektakl „Mitologia”

Ø  29.10.2019 r.- klasa 8b- wyjechała do Miejskiej Biblioteki Publicznej ”Masnówka” w Jastrzębiu-Zdroju na  zajęcia związane z czasopiśmiennictwem i poznaniem zasobów biblioteki.

Ø  18.11.2019 r.- klasa 3a,3b- była na lekcji multimedialnej w kinie „O tajemnicach planu filmowego”; oglądała film pt. „Paddington 2”

Ø  19.11.2019 r.- klasy 7a, 7b- obejrzały spektakl „Opowieść wigilijna”

Ø  27.11.2019 r.- klasy 6a,6b,6c- obejrzały spektakl na podstawie książki „Ania z Zielonego Wzgórza”

Ø  26.11.2019 r. klasy 5a,5b,5c- obejrzały spektakl „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Ø  03.12.2019 r.-Klasy 3a,3b pojechały na zajęcia do Miejskiej Biblioteki Publicznej „Masnówka” na zajęciach czytelniczo- plastycznye. Zwiedzały bibliotekę, oglądały księgozbiór.

Ø  11.12.2019 r. –klasy 4a, 5a, 5b, 6b- obejrzały film „Kraina Lodu II”

W ramach realizacji NPRCz  klasy realizowały projekty edukacyjne:

Klasa 1a-"Świat wartości"- nauczyciel przynajmniej raz w tygodniu czytał uczniom opowiadania promujące wartości moralne np. Przygody Różowego Hipcia, Bon czy Ton, Ciocia Jadzia

Klasa 1b –„Kulturka ważna wszędzie”- - nauczyciel kilka razy w tygodniu czytał dzieciom opowiadania z książki Bon czy Ton Grzegorza Kasdepke. Uczniowie po wysłuchaniu opowiadali o uczuciach i emocjach, które towarzyszyły im w czasie słuchania. Próbowały ocenić postępowanie bohaterów opowiadań. Poznawały zasady zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Uczyły się radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi przeżywanym przygodom. Pierwszoklasiści złożyli         wizytę  w  bibliotece szkolnej wypożyczyli  pierwszą  książkę.       

Klasa 2a- „Głośne czytanie dzieciom”- Nauczyciel kilka razy w tygodniu czytał po

jednym rozdziale książki Justyny Bednarek ,,Niesamowite przygody dziesięciu

skarpetek”. Uczniowie sporządzili ilustrację do wybranego przez siebie rozdziału książki.

 

Klasa 2b- ,,Kocham książki’’- uczniowie prezentowali  przeczytane przez siebie książki

 i zachęcali innych do przeczytania.

Nauczyciel czytał uczniom kilka razy w tygodniu książki o wartościach moralnych.

Po Dniu Pluszowego Misia, nauczyciel dwa razy w tygodniu czytał uczniom po jednym rozdziale ,,Kubusia Puchatka”. Uczniowie rysowali ilustrację do ulubionej książki.

 

Klasa 3a- „Starsi czytają młodszym”- w projekcie czytelniczym wzięli udział uczniowie klasy 3a wraz z wychowawcą i rodzicami. Cykliczne spotkania w miłej atmosferze były okazją do wspólnego czytania nieznanych wcześniej pozycji książkowych. Wzbudzenie w dzieciach zainteresowania losami bohaterów czytanych książek z pewnością zaowocuje kontynuacją lektury oraz zachęcą  do odkrywania innych utworów literatury.

 

Klasa 3b-  “Czytam sobie - czytam Tobie” Zaproszeni na lekcję nauczyciele czytali uczniom fragmenty ulubionych książek ze swojego dzieciństwa, bądź książek, które czytali swoim dzieciom.

W klasach 3a i 3b na zajęciach rozwijających realizowany jest program autorski “Kolorowy świat literatury dla dzieci”.

 

Klasa 4a-„Baśniowe postacie”- Uczniowie czytali opowiadanie z książki “O krasnoludkach i o sierotce Marysi” oraz sporządzali ilustracje dotyczące przygód bohaterów.

 

Klasa 5a-„Poetycko o książce”-uczniowie pisali wiersze i rymowanki, których tematem były przeczytane książki.

„Reklama książki”- Uczniowie wybierali dowolną książkę ze zbiorów bibliotecznych i wykonali reklamę tej pozycji. Zachęcali tym samym do przeczytania utworu i odwiedzenia biblioteki szkolnej. Prace uczniów zostały upublicznione.

„Prezentacja wybranej książki”- Uczniowie wybierali dowolną książkę spośród polecanych przez nauczyciela i przygotowali jej prezentację. Podczas ustnego wystąpienia przedstawiali treść, zachęcali do przeczytania, informowali o autorze.

 

Klasa 5b- „Plakat - Moje wyobrażenie  przeczytanej książki”- – uczniowie, po zapoznaniu się z wybraną książką z nowych zasobów bibliotecznych, wykonywali plakat przedstawiający jej tematykę.

„Książka, którą warto przeczytać”- Prezentacja przeczytanej książki. Uczniowie wspólnie tworzyli listę  zalet czytania książek.

 

Klasa 5c- „ Piękna jest mowa ojczysta”- uczniowie głośne czytali wybrane fragmenty książek Grzegorza Kasdepke o frazeologizmach; w nawiązaniu do treści malowali ciekawe historie w formie frazeologizmów, a następnie opowiadań.

 

Klasa 6a- „Polubić czytanie”- chętni uczniowie prezentowali przed klasą przeczytaną książkę (opowiadali fabułę, pokazywali fotografie, swoje ilustracje, mapy, dyskutowali, np. na temat Zespołu Aspergera) oraz zachęcali do jej przeczytania; informacje na temat książek zawieszane były na gazetkach, przy okazji organizowano konkursy (np. jak powinien wyglądać troll lub na najciekawszą przygodę bohaterki)

 

Klas 6b- „Czytamy i jesteśmy aktorami”-przygotowywanie przedstawienia dla klas I-IV pt. “W świecie bajek i baśni” zachęcającego do czytania książek- projekt trwa nadal

 

Klasa 6c-”Bohaterki literackie i ich przygody” - chętne uczennice prezentowały książki, których głównymi bohaterkami były dziewczęta (Mal, Nela), informacje o książkach i ich bohaterkach prezentowane były na gazetce, następnie uczniowie mogli wziąć udział w  minikonkursie geograficznym “Stolice świata”  inspirowanym przygodami Neli.

 

Klasa 7a- „Lapbook” - czyli krótko i zwięźle o przeczytanej książce”- uczniowie, po przeczytaniu wybranej książki, wykonali  lapbooki, które zawierają  najważniejsze informacje o wybranej pozycji bibliotecznej.

 

Klasa 7b- „Książka przyjacielem człowieka – rozprawka”- Uczniowie pisali  rozprawkę, w której argumentowali słuszność  podanej tezy. Wśród przykładów uzasadniających stanowisko znalazły się treści z nowości wydawniczych.

„Prezentacja wybranej książki”- Uczniowie wybierali  dowolną książkę spośród polecanych przez nauczyciela i przygotowali jej prezentację. Podczas ustnego wystąpienia przedstawiali treść, zachęcali do przeczytania, informowali o autorze.

 

Klasa 8a- „Prezentacja wybranej książki”- Uczniowie wybierali  dowolną książkę spośród polecanych przez nauczyciela i przygotowali  jej prezentację. Podczas ustnego wystąpienia przedstawiali treść, zachęcali do przeczytania, informowali o autorze.

„Jestem krytykiem i piszę recenzję książki”- Uczniowie pisali recenzję książki. Poznali  sposoby upubliczniania swoich opinii w mediach.

 

Klasa 8b- „Książki czytam, wiedzę łykam”-uczniowie w grupach przygotowali prezentacje dotyczące literatury popularnonaukowej, wykorzystując do tego literaturę z naszej biblioteki; wykonali ciekawe plakaty związane z wyżej wymienioną literaturą, np. turystyką, medycyną, sportem czy gotowaniem.

 

W klasach  IV-VIII przeprowadzono  Konkurs literacki , który polegał na  napisaniu listu prezentującego ciekawą książkę oraz zachęcającego do jej przeczytania.

Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia  w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość głosowania i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, dalsze części serii wydawniczych, sugerują nowe zakupy. Zwiększyła się w bibliotece ilość rodziców dzieci młodszych. Wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki oraz ilość wypożyczeń. Uczniowie chętniej sięgają po nowe książki, z ciekawą szatą graficzną. Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. Takie działania nadal będą kontynuowane. Realizacja programu w naszej szkole znacznie zwiększyła dostęp do książek. Uczniowie nie muszą już tak często korzystać z wypożyczalni w Miejskiej Bibliotece Publicznej do której musieli dojeżdżać autobusem lub samochodem, co pozwala im zaoszczędzić czas na czytanie.

Biblioteka szkolna składa podziękowanie wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w realizację zadań w ramach programu.

UWAGA! Ze względu na krótki czas realizacji projektów edukacyjnych i działań promujących czytelnictwo zadania w ramach Programu realizowane będą do końca roku szkolnego.

 

 

 

 

Aktualności

19
Paź2021

Posiłek w szkole i w domu

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOL...

03
Wrz2021

Zebranie rodziców

Zapraszamy Rodziców na Zebrania z wychowawcami Wtorek 7 września godz. 1700 Kl. 1 b –...

01
Wrz2021

Szczepienia uczniów

Szanowni Państwo,przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Mi...

27
Sie2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Ze względów bezpieczeństwa spotkania klas II-VIII z wychowawcami odbędą się w salach l...